Wycieczka do Mondi
Dodane przez bs dnia Czerwiec 27 2013 10:42:04

Dnia 11 czerwca 2013 r. grupa młodzieży z klas drugich uczestniczyła w wycieczce do zakładu Mondi Świecie S.A. Po krótkim kursie BHP zapoznała się z procesem technologicznym produkcji papieru. Zwiedzanie zakładu rozpoczęła od placu drzewnego. Następnie grupa zobaczyła korowalnię, rębalnię, sortownię zrębków, celulozownię sosnową. Ostatecznie dotarła do maszyny papierniczej, w której następuje formowanie wstęgi. Wycieczka uzmysłowiła młodzieży, w jaki sposób teoria poznana w szkole ma  odzwierciedlenie w praktyce.

 

Zapraszamy do galerii