Wycieczka matematyczna do Torunia
Dodane przez MSt dnia Marzec 31 2012 20:48:31

Od października 2004 roku I LO w Świeciu współpracuje z Wydziałem Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu. Zwykle to naukowcy tej uczelni przyjeżdżali do nas, aby prowadzić zajęcia popularyzujące matematykę oraz rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów. Tym razem stało się inaczej. Dnia 28.03.2012 r. to młodzież naszej szkoły skorzystała z zaproszenia i udała się na matematyczną wycieczkę...


Treść rozszerzona

Uczniowie klas IIIa i IIa, w których podstawa programowa z matematyki realizowana jest w zakresie rozszerzonym, zwiedzili nowoczesny wydział. Dr Joanna Karłowska-Pik, od lat organizująca zajęcia dla I LO w Świeciu, pokazała nam wraz ze studentką matematyki sale wykładowe, laboratoria komputerowe oraz klub studencki, w którym żacy spędzają wolny czas. Zwiedziliśmy również bibliotekę oraz wystawę prac studentów Wydziału Sztuk Pięknych UMK.

Mgr Radosław Rudnicki zapoznał nas ze zbiorami Muzeum Informatyki. Tu najbardziej widać jak szybko rozwija się ta nauka.

Uczestniczyliśmy także w wykładzie „Krzywe stożkowe prowadzonym przez dr Agnieszkę Krause. Połączyła ona tradycyjny wykład z pokazem multimedialnym w formie animacji komputerowych i przybliżyła nam własności elipsy, hiperboli i paraboli oraz pojęcia z nimi związane, takie jak np. ognisko, mimośród i kierownica. Podczas wykładu uczniowie mieli okazję wykazać się umiejętnościami matematycznymi – wyprowadzili m. in. równanie elipsy. Dla najbardziej aktywnych przygotowano niespodzianki – pamiątkowe koszulki.

Na koniec zostaliśmy zapoznani z ofertą edukacyjną wydziału oraz kierunkami zamawianymi.

Cieszymy się, że mieliśmy okazję w tak ciekawej formie uczyć się matematyki. Przedstawione zagadnienia dobrano tak, że z pewnością zostaną wykorzystane podczas studiów wyższych na kierunkach ścisłych.

Już dziś czekamy na następne spotkanie z matematyką na UMK.