Międzynarodowy projekt w Austrii
Dodane przez NP dnia Sierpień 06 2015 00:29:17

Brawo! Dwoje naszych uczniów zakwalifikowało się na wymianę młodzieżową do Salzburga!
Uczestnikami projektu będą Klaudia Heldt oraz Jakub Rybczyński.

Projekt zatytułowany "Europe – identity under (de)construction" organizowany jest przez "Informelle Gruppe", wolontariackie stowarzyszenie młodych artystów zaangażowane w tematykę społeczno-polityczną, działające na terenie Salzburga. Projekt odbędzie się w dniach 23.08.- 12.09 i weźmie w nim udział 40 osób w wieku 18-30 lat z Austrii, Bułgarii, Hiszpanii oraz Polski.


Treść rozszerzona

Brawo! Dwoje naszych uczniów zakwalifikowało się na wymianę młodzieżową do Salzburga!
Uczestnikami projektu będą Klaudia Heldt oraz Jakub Rybczyński.

Projekt zatytułowany "Europe – identity under (de)construction" organizowany jest przez "Informelle Gruppe", wolontariackie stowarzyszenie młodych artystów zaangażowane w tematykę społeczno-polityczną, działające na terenie Salzburga. Projekt odbędzie się w dniach 23.08.- 12.09 i weźmie w nim udział 40 osób w wieku 18-30 lat z Austrii, Bułgarii, Hiszpanii oraz Polski.

Jakub Rybczyński: „O projekcie dowiedzieliśmy się od Tomka Pasiek pracującego w Towarzystwie Miłośników Ziemi Świeckiej, który współpracuje z naszą szkołą. Zaproponował nam, żebyśmy wzięli w nim udział jako grupa ze Świecia. Rekrutacja polegała na wysłaniu cv i listu motywacyjnego po angielsku, a potem na rozmowie przez skype z koordynatorem o tym co napisaliśmy w cv (także częściowo po angielsku).”

Celem projektu jest uświadomienie młodzieży ich artystycznego potencjału, a także społecznej świadomości w odniesieniu do podobieństw oraz różnic z innymi Europejczykami. Organizatorzy mają nadzieję zaszczepić wśród uczestników idee solidarności i tolerancji. Formą realizacji powyższych założeń będą między innymi warsztaty teatralne i fotograficzno-dziennikarskie, ale o szczegółach dowiemy się od uczestników już niedługo!

Tomek Pasiek: „Współorganizatorem wymiany jest Jakub Szczepaniak z Koronowa - wolontariusz, którego wysłałem w ramach Wolontariatu Europejskiego na 10-miesięczny projekt Discover EVS in Pernik do Bułgarii w 2013 roku. Wrócił stamtąd z wieloma pomysłami i teraz wciela je w życie.”

Czy warto angażować się w takie projekty? Zdecydowanie tak! Dają one możliwość zdobywania tak zwanych soft skills, czyli miękkich umiejętności takich jak: zdolność komunikacji werbalnej i niewerbalnej, asertywność, empatia, umiejętność kooperacji, rozwiązywania problemów, czy autoprezentacji. Są one niezwykle poszukiwane przez dzisiejszych pracodawców i każdy kto może się nimi wykazać, ma większe szanse na zdobycie satysfakcjonującej pracy.