Brawo nasi maturzyści!
Dodane przez MG dnia Lipiec 05 2014 23:11:11

BRAWO NASI MATURZYŚCI!
W piątek, 27 czerwca rozdaliśmy naszym absolwentom świadectwa dojrzałości. Jest się czym chwalić, gdyż zdawalność egzaminu maturalnego w naszej szkole wynosi 97,9% ! Trzy osoby, którym powinęła się noga na egzaminie z matematyki, przystąpią w sierpniu do egzaminu poprawkowego.


Treść rozszerzona

Imponujące są wyniki naszego LO, które wypadają lepiej niż średnia kraju. Średni wynik z języka polskiego na poziomie podstawowym wynosi 66,7% przy średniej krajowej 50% a na poziomie rozszerzonym 72,58% przy wyniku kraju 64%. Wynik z matematyki, która w kraju osiągnęła średnią 47%, w naszej szkole wyniósł 62,48%. Język angielski, wybrany przez wszystkich abiturientów jako obowiązkowy język obcy, osiągnął średnią 81,52% przy 67% średniej krajowej na poziomie podstawowym i 70,12% przy 67% w sakli kraju na poziomie rozszerzonym.
Średnie wyniki z przedmiotów dodatkowych, takich jak: biologia, fizyka, historia, informatyka, język niemiecki na poziomie podstawowym oraz historia, informatyka, język angielski i wiedza o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym również wypadły lepiej niż średnie krajowe.
Warto również dodać, że aż 12 osób uzyskało maksymalny wynik z obowiązkowych przedmiotów maturalnych.