Matematyczne złoto
Dodane przez MG dnia Czerwiec 12 2014 20:18:37

11 czerwca w naszej szkole odbył się wykład popularnonaukowy "Matematyczne złoto" prowadzony przez mgra Patryka Mizułę, doktoranta Wydziału Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu. Wykładowca przybliżył nam zagadnienia związane ze złotą proporcją, złotą liczbą oraz ciągiem Fibonacciego oraz ich zastosowaniami w otaczającym nas świecie. Rozwiązywaliśmy zadania dotyczące rozmnażania się królików, ilości możliwych rozmieszczeń samochodów na parkingach. Wiemy, jak zobaczyć złotą proporcję w karcie kredytowej czy dowodzie osobistym, a ciąg Fibonacciego w słoneczniku.
Na kolejne wykłady zapraszamy w przyszłym roku

Zapraszamy do galerii