Zapraszamy na konkurs!
Dodane przez MG dnia Marzec 05 2014 21:07:50

REGULAMIN
 X POWIATOWEGO  KONKURSU

DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH

Zasady uczestnictwa:

- uczestnicy (indywidualnie lub w zespołach - max. 3-osobowe) przygotowują

  prezentację multimedialną na płycie CD (temat do wyboru):

    

OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA… PATRON MOJEJ SZKOŁY – ŻYCIE I DZIAŁALNOŚĆ
lub

HISTORIA I ROLA MOJEJ SZKOŁY W ŻYCIU KULTURALNYM ŚRODOWISKA LOKALNEGO

 


Treść rozszerzona

- prezentacje będą oceniane w dwóch kategoriach:

a)  gimnazja

b)  szkoły ponadgimnazjalne;

- do przygotowanych płyt prosimy dołączyć kartę z informacją zawierającą:

  imię i nazwisko autora lub autorów, nazwę i adres szkoły, klasę, nazwisko
  opiekuna;
  kartę należy umieścić w kopercie, co umożliwi zakodowanie prac;

- prezentacje konkursowe nie będą odsyłane.

 

Termin składania płyt CD upływa 23 maja 2014 r. Prezentacje prosimy dostarczyć

do biblioteki I Liceum Ogólnokształcącego (budynek byłego internatu, parter)
lub nadesłać pocztą.

Wszystkich nagrodzonych powiadomimy telefonicznie lub pisemnie o terminie wręczenia nagród.

Szczegółowych informacji udzielają w I LO:
Joanna Pawłowska, Ewa Palka, Krystyna Gradkowska, Monika Błachowicz

tel.52-33-12-099

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!