Szkic o tolerancji
Dodane przez PG dnia Listopad 06 2013 20:56:57

"Tolerancja jest to gotowość przyznania przedstawicielowi innego światopoglądu, tej samej dozy inteligencji i dobrej woli, co sobie" - w tym zdaniu, wypowiedzianym przez Karla Rahnera, zawiera się właściwie cała istota tego  ważnego i często  nierozumianego pojęcia, jakim jest "tolerancja". W dzisiejszych czasach wiele pojęć traci swoje pierwotne znaczenie, zostaje wypaczonych przez ludzi. Pojęcie "tolerancja" pochodzi od łacińskiego słowa tolerantia oznaczającego "cierpliwą wytrwałość". Warto to właśnie znaczenie przypominać i przeciwstawiać je zobojetnieniu czy ignorowaniu drugiego człowieka. Właśnie o tym traktował spektakl pt."Szkic o  Tolerancji". Symbolicznie ujęty problem, przedstawiony w barwnych i łatwych do przyswojenia dialogach, na pewno skłonił do refleksji młodych ludzi.