SZYMON ŻMIJEWSKI OTRZYMAŁ STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW
Dodane przez Kuba dnia Grudzień 11 2017 00:02:55

28 listopada 2017 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów potwierdzających przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów za uzyskanie najwyższej średniej ocen w szkole w roku szkolnym 2016/2017 lub za szczególne osiągnięcia w wybranej dziedzinie nauki. W spotkaniu udział wzięli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z rejonu bydgoskiego. Na rok szkolny 2017/2018 w województwie kujawsko-pomorskim przyznano stypendia Prezesa Rady Ministrów dla 232 uczniów.

Dyplomy wręczał Kujawsko–Pomorski Kurator Oświaty - pan Marek Gralik oraz Dyrektor Generalny Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego - pani Paulina Wenderlich.
Pani Dyrektor w trakcie przemówienia pogratulowała sukcesu zebranym Stypendystom, podkreśliła ich znaczenie dla zasobów intelektualnych województwa, a także rolę, jaką mogą odegrać dla rozwoju gospodarki.
Pan Kurator złożył serdeczne gratulacje zebranym uczniom. Podziękował organom prowadzącym, dyrektorom, nauczycielom oraz rodzicom, którzy wspierają rozwój i zainteresowania młodych ludzi. W trakcie swojego wystąpienia zaznaczył, że sukces odniesiony przez uczniów to suma codziennej ciężkiej pracy, okraszonej czasem wyrzeczeniami oraz pasji i talentu.
Z naszej szkoły dyplom potwierdzający przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów odebrał Szymon Żmijewski, za najwyższą średnią ocen – 5,5 w roku szkolnym 2016/2017, powtarzając swój sukces z ubiegłego roku szkolnego. 
Szymonowi gratulujemy, życząc dalszych sukcesów , uzyskania wysokich wyników na maturze oraz dostania się na wymarzone studia.